Word vriend van de Kunstweek Warmond

Draagt u de Kunstweek Warmond een warm hart toe? Ondersteun ons door Vriend te worden. Zo helpt u ons om een gevarieerd en kwalitatief sterk programma neer te zetten, met activiteiten die we deels gratis (en anders tegen een schappelijke prijs) kunnen blijven aanbieden.

Ik geef hiermee toestemming voor een jaarlijkse afschrijving van €10 ten gunste van de Kunstweek Warmond.

U kunt zich altijd weer afmelden via steun@kunstweekwarmond.nl.
Hartelijk dank voor uw steun!

Workshops tijdens Kunstweek Warmond